Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor finns i katalog/prislista på sista sidan. Villkoren följer i huvudsak NL01 med några förtydliganden.

 

Här kan du ladda ned NL01 (klicka för att ladda ned, kräver Acrobat Reader).

Copyright © 1990-2019 Samon AB

Webbdesign av TAJP Produktion