Nyheter

Senaste nyheter

     Handbok för kylbranschen

Under våren gavs ut den första utgåvan av Samon Guideline, Handbok för kylbranschen. Handboken innehåller en sammanställning av aktuella regelverk och bestämmelser för användandet av gaslarm för köldmedier . En kortfattad presentation av mättekniker samt handfasta råd om projektering, installation och underhåll av sådana system. Följ länken för att läsa mer om och ladda ned handboken. Länk

​Copyright © 1990-2018 Samon AB

Webbdesign av TAJP Produktion