Installationsanvisningar

Installationsanvisningarna är multispråks (Sve, Eng, Tys, Spa, Fra).

 Info

Download (PDF)

 Centraler

 

LAN63/64-PKT - Central, flerkanals

LAN65 - Central, reläbox

MPU2C/..4C/..6C - Central, flerkanals

G27C - Central, en kanal - utgående produkt

SPU/SPLS - Central, en kanal

 Gasanalysatorer

 

IR-em2 - Infraröd läcksökningssystem

 Detektion i vätska

 

Aquis 500 - Ammoniak, i vatten/brine

(Kontakta oss för information)

 Stationära gasdetektorer

TR-IR-CO2 - Koldioxid, transmitter

TR-SC- - Olika gaser, transmitter        

G-serie GD/GS/GR/GSR/GK24..230 -  Reläutgång

G-serie GSH/GSLS24..230 - Reläutgång, CO2

G-serie GSMB24..230 - Modbus, CO2

GJ-EX - ATEX, Gasdetektor

G-serie - ATEX GXR24..230 - Reläutgång

GEX - ATEX, Gasdetektor

TR-EC-CO - Transmitter 4-20mA/0-10V

TR-EC-NOx - Transmitter 4-20mA/0-10V

TR-EC-NH3 - Transmitter 4-20mA

MP-serie - Gasdetektorer (för MPU)

MPS-CO2 - Gasdetektor (för MPU)

RM-HFC - Gasdetektor, kontor/hotellrum

RMV-HFC - Gasdetektor, kontor/hotellrum

 Tillbehör och Serviceutrustning

 

BE - Blixtljus

1992-LP - Siren

FL - Kombinerat blixtljus och siren

(Kontakta oss för information)

UPS1500 - Batteribackup

UPS4000 - Batteribackup

DT300 - Serviceinstrument                   NYHET!

SA200 - Serviceadapter

 Utgångna produkter

 

aSENSE (CO2) - utgången

LT-aSENSE-5000-R (CO2) - utgången

UG-aSENSE (CO2) - utgången

TR-3210 (NOx) - utgången

TR-2000 (CO) - utgången

GD2.0-XX (rumsmontage) - utgången

GS2.0-XX (spolskyddad) - utgången

GR2.0-XX (utloppsledningar) - utgången

SA100 - Serviceadapter - utgången

Copyright © 1990-2019 Samon AB

Webbdesign av TAJP Produktion