Mättekniker

De vanligaste förekommande mätsystemen för gasmätning är Halvledar sensor, Elektrokemisk sensor, Katalytisk sensor och IR-mätteknik. Systemen har olika fördelar och nackdelar samt varierar mycket i kostnad.

 

För- och nackdelar:

Mätsystem

Fördelar

Nackdelar

Ammoniak
(NH3)

HFC
(HCFC, CFC)
och blends

Flammable
(HC)

Koldioxid
(CO2)

Halvledarsensor

- lång livslängd
  (10-12 år)
- stabil nollpunkt
- lågt pris
- låga
  underhålls-
  kostnader
- lämplig ner
  till -30o C

- begränsad
  selektivitet
- begränsat
  mätområde

Ja

Ja

Ja

 

Elektrokemisk sensor

- pris
- hög selektivitet

- kort livslängd
  (1-3 år)
- kräver kalibrering
  efter påverkan av
  höga gas
  koncentrationer
- begränsat
  mätområde
- höga underhålls-
  kostnader

Ja

 

Ja

 

Katalytisk sensor

- pris
- kan noggrannt
  mäta och
  registrera höga
  koncentrationer

- begränsad
  selektivitet
  vid låga
  koncentrationer
- kräver kalibrering
  efter påvekrkan
  av höga gas
  koncentrationer
- olämplig i miljöer
  med stora
  temperatur eller
  luftfuktighets
  variationer

Ja

 

Ja

 

IR-mätteknik

- livslängd
- hög selektivitet
- brett
  mätområde
- exakta värden

- högt inköpspris
- storlek
- höga
  underhållskostnader
- olämplig vid
  temperaturer
  under 0oC om inte
  uppvärmd

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Charge carrier
injection

- pris
- hög selektivitet
- brett
  mätområde
- lämplig i
  tuffa miljöer

- kort livslängd
  (ca 2 år)

Ja

 

 

 

 

 

Copyright © 1990-2020 Samon AB

Webbdesign av TAJP Produktion