Störkällor och "falsklarm"

Falsklarm i ordets rätta betydelse förekommer sällan. Om en detektor larmar beror det i de flesta fall på någon av nedanstående anledningar:

      - Gas i låg koncentration i rummet
      - Felkalibrerad utrustning
      - Ej underhållen och kontrollerad utrustning
      - Andra gaser i rummet som t.ex.
             · lösningsmedel/rengöringsmedel
             · avgaser
             · rök (cigarettrök)
      - Annat, som t.ex. kompressorolja efter avtappning i samband med service etc.

Falsklarm förekommer på samtliga mätsystem. IR-mätsystemen har minst risk för falsklarm beroende på dess bättre selektivitet.

Copyright © 1990-2020 Samon AB

Webbdesign av TAJP Produktion